Deutsche farbwissenschaftliche Gesellschaft e.V.

bullet1 Normung, Org. Farbe
bullet2 DIN


bullet3 Normenausschuß Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB)

http://www.din.de/set/gremien/nas/